THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.3 No.1
Reorganisation of the Political Police in Hungary after the Suppression of the ...
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.3 No.1

Reorganisation of the Political Police in Hungary after the Suppression of the Revolution of 1956

Authors:
Magdolna Baráth
DOI:
Full text:
After the radio message of Imre Nagy, the revolutionary prime-minister of Hungary, on 28 October 1956, the state protection (secret police) organs, which had been incorporated into the Ministry of Interiorin the summer of 1953 but preserved their independence, were disbanded. A significant part of the employees stayed in Hungary. Having joined the units of the Soviet Army which were brought into the country on 4 November, many of them participated in investigation and search operations against the rebels. Livening up of the former employees of the abolished State Protection Authority (SPA/ÁVH) raised concerns of the Hungarian party and state leadership. The article examines the establishment of new state protection departments at the turn of 1956 and 1957 and the role played in this process by the Soviet Army units that assisted in suppressing the revolution. The article shows changes in the attitude and in the line of conduct with respect to the former employees of state security.
Magdolna Baráth
PhD, research fellow,
Historical Archives of the State Security,
(Budapest, Hungary)
barath.magdolna@gmail.com
Bálint, I. “A kémelhárítás működésének gyakorlati problémái 1956 júniusától 1957 júliusáig” [Practical problems of the counterintelligence between June 1956 and July 1957]. In Történeti hűséggel, politikai felelősséggel. 1. Állambiztonsági szekció. Az MSZMP Belügyminisztériumi Bi-zottsága elméleti tanácskozása (1982. június 16.), ed. by J. Czink, 19–23. Budapest: BM Kvk.; Pécs: Pécsi Szikra, 1985. (In Hungarian)
Baráth, M. “Az állambiztonsági iratok selejtezése, megsemmisítése” [Writing-off and destroying the documents of state security]. In Trezor 3. Az átmenet évkönyve, ed. by Gy. Gyarmati, 255–279. Budapest: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2004. (In Hungarian)
Baráth, M. “Szovjet tanácsadók a magyar állambiztonsági szerveknél” [Soviet counselors in the Hungarian state security organs]. In A Nagy Testvér szatócsboltja: Tanulmányok a magyar titkoss-zolgálatok 1945 utáni történetéből. [Bookstore of the Big Brother. Research in the history of Hun-garian special services after 1945], ed. by Gy. Gyarmati and M. Palasik, 49–65. Budapest: Állam-biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára; L’Harmattan, 2012. (In Hungarian)
Baráth, M., and I. Feitl, eds., A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának jegyzőkönyvei 1957. július 2.– december 28. [Records of the proceedings of the MSzMP Politburo, 2 June – 28 December 1957]. Budapest: Magyar Országos Levéltár, 2006. 1005 p. (In Hungarian)
Cseh, G.B. “Az állambiztonsági iratok pusztulása 1956-ban” [Destruction of the state security documents], Levéltári Szemle, no. 3 (2006): 3–15. (In Hungarian)
Harangozó, Sz. “Az állambiztonsági szolgálat újjászervezése és feladatai a konszolidáció elősegítése érdekében” [Reorganizing the State Security Service and its tasks to promote consolida-tion]. In Történeti hűséggel, politikai felelősséggel. 1. Állambiztonsági szekció. Az MSZMP Belügyminisztériumi Bizottsága elméleti tanácskozása (1982. június 16.) [With loyalty to history and political responsibility. The first section of the state security. Theoretical discussion of the MSzMP Committee of the Ministry of Interior], ed. by J. Czink, 5–13. Budapest: BM Kvk.; Pécs: Pécsi Szikra, 1985. (In Hungarian)
Kolláth, F. “A hírszerzés helyzete 1956. október 23-a és 1957 júliusa közti időben” [The posi-tion of intelligence in the period between October 23, 1956 and July 1957.]. In 1. Állambiztonsági szekció. Az MSZMP Belügyminisztériumi Bizottsága elméleti tanácskozása (1982. június 16.) [With loyalty to history and political responsibility. The first section of the state security. Theoretical dis-cussion of the MSzMP Committee of the Ministry of Interior], ed. by J. Czink, 24–27. Budapest: BM Kvk.; Pécs: Pécsi Szikra, 1985. (In Hungarian)
Komornik, V. “A belső-reakció elhárítás újjászervezése és harca a konszolidáció elősegítéséért” [Reorganization of the fight against internal reaction and the struggle for the priority of consolidation]. In Történeti hűséggel, politikai felelősséggel. 1. Állambiztonsági szekció. Az MSZMP Belügyminisztérium Bizottsága elméleti tanácskozása (1982. június 16.) [With loyalty to history and political responsibility. The first section of the state security. Theoretical discussion of the MSzMP Committee of the Ministry of Interior], ed. by J. Czink, 14–18. Budapest: BM Kvk.; Pécs: Pécsi Szikra, 1985. (In Hungarian)
Müller, R., and Zs. Krahulcsán, eds., Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből [Documents on the history of Hungarian political police]. Vol. 1, A politikai rendészeti osztályok 1945–1946 [Political police departments in 1945–1946]. Budapest: L’Harmattan, 2009. 370 p.; Vol. 2, Az Államvédelmi Osztály 1946–1948 [State security department in 1946–1948]. Budapest: L’Harmattan, 2015. 404 p. (In Hungarian)
Orekhova, E.D., V.T. Sereda, and A.S. Stykalin, eds., Sovetskii Soyuz i vengerskii krizis 1956 goda. Dokumenty [The Soviet Union and the Hungarian crisis of 1956. Documents]. Moscow: ROSSPEN, 1998. 863 p. (In Russian)
Pintér, T. “A megszüntetve megőrzött Államvédelmi Hatóság” [State Protection Authority pre-served after its liquidation]. In Államvédelem a Rákosi-korszakban. Tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről [State security in the era of Rákosi. Research and documents about the activities of political police after the Second World War], ed. by Gy. Gyarmati, 211–37. Budapest: Történeti Hivatal, 2000. (In Hungarian)
Sipos, L. “Az MSZMP megyei és budapesti kerületi elnökeinek első értekezlete. 1956. novem-ber 27.”[The first meeting of the chairmen of regional and Budapest district organizations of the MSzMP on 27 November 1956], Múltunk, vol. 41, no. 3 (1996): 165–211. (In Hungarian)
Szepesi, I. Ördögi körben. [In a vicious circle]. Budapest: Kossuth Kiadó, 1989. 181 p. (In Hungarian)
Tabajdi, G., and K. Ungváry “‘Elbocsátott légió?’ A BM állambiztonsági testületének személyi állománya 1956–1963” [The disbanded legion? The personnel of the state security department of the Ministry of Interior], Rendészeti Szemle, no. 10 (2006): 5–33. (In Hungarian)

Keywords:
Hungary, State Protection Authority (SPA/ÁVH), Ministry of Interior, Soviet Army units, state security, revision, reorganization
For citation:
Baráth, M. “Reorganisation of the Political Police in Hungary after the Suppression of the Revolution of 1956”. Historia Provinciae – The Journal of Regional History, vol. 3, no. 1 (2019): 438–478, http:// doi.org/10.23859/2587-8344-2019-3-1-8

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)