THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.3 No.2
Župan Ivan Hribar and Modernization of Ljubljana
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.3 No.2

Župan Ivan Hribar and Modernization of Ljubljana

Authors:
Lyubov' A. Kirilina
DOI:
Full text:
The article considers the main features of modernization of the Slovenian city of Ljubljana in the late 19th – early 20th centuries under the leadership of Župan (mayor) Ivan Hribar. Following the example of the major European cities and their achievements, this prominent Slovenian liberal politician sought to turn Ljubljana into a beautiful, modern, and technically equipped city that could compete with other urban centers of Austria-Hungary. He also made it his mission to develop national identity of the Slovenes and remove the signs of German influence in Ljubljana, which, in his opinion, was to become a city of Slovenian character. He became a župan in 1896, after a major earthquake, which caused enormous damage to the city. In 15 years he managed to implement most of his plans for improvement and to form the new image of Ljubljana, that of a modern Slovenian city. This work is the first attempt to describe Hribar’s activities as a župan of Ljubljana in detail and also to retrace the influence of his national and political views on the formation of municipal policy.

Lyubov' A. Kirilina
Candidate of Historical Sciences, Senior researcher
Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia
https://orcid.org/0000-0001-5272-8077
kirilina.ljuba@rambler.ru
Brate, T. “Ivan Hribar in tehniški razvoj Ljubljane.” In Homo sum... Ivan Hribar in njegova Ljubljana. Zbornik ob razstavi Mestnega muzeja Ljubljana, edited by T. Čepič and J. Rebolj, 87–92. Ljubljana: Mestni muzej Ljubljana, 1997.
Čoh Kladnik, M., and T. Kladnik. “‘Neso naj moje pozdrave vsem rojakom’. Ivan Hribar, ljubljanski župan 1896–1910.” Studia Historica Slovenica letn. 17, št. 2 (2017): 537–57.
Dolgova, S.I., L.A. Kirilina, V. Kološa, and I.V. Churkina, eds. Russko-slovenskie otnosheniya v dokumentakh (XII v. – 1914 g.) [Russian-Slovenian relations in documents (the 12th century – 1914)]. Moscow: Drevlekhranilishche, 2010. (In Russian).
Drnovšek, M. “Novoletni govori župana Ivana Hribarja ljubljanskemu občinskemu svetu 1896–1909.” Arhivi. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, letn. 6, št. 1–2 (1983): 100–14; letn. 7, št. 1–2 (1984): 34–46.
Drnovšek, M. “Oris odnosa ljubljanskega občinskega sveta do mestnega razvoja 1850–1914 s posebnim poudarkom na Hribarjevi dobi.” In Zgodovina Ljubljane: prispevki za monografijo: gradivo s posvetovanja o zgodovini Ljubljane, 16. in 17. novembra 1983 v Ljubljani, edited by F. Gestrin, 212–37. Ljubljana: Kronika, 1984.
Gantar Godina, I. Neoslavizem in Slovenci. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994.
Grdina, I. Ivan Hribar. Jedini resnični radikalec slovenski. Ljubljana: Založba Znanstvenoraziskovalni center, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010.
Kirilina, L.A. “Bor'ba za sozdanie slovenskogo universiteta v kontse XIX – nachale XX vv.: soglasheniya, kompromissy, protivostoyaniya” [Struggle for the establishment of the University of Slovenia in the late 19th – early 20th centuries: agreements, compromises, confrontations]. In Sla-vyanskii mir v tret'em tysyacheletii [Slavic world in the third millennium], issue 11, 171–83. Moscow: Institut slavyanovedeniya RAN, 2016. (In Russian)
Kirilina, L.A. “Kak sloventsy otmechali pamyatnye daty svoei istorii v 1908 g.” [How the Slo-venes celebrated memorable dates in their history in the early 20th century]. In Den' v kalendare: prazdniki i pamyatnye daty kak instrument natsional'noi konso-lidatsii v Tsentral'noi, Vostochnoi i Yugo-Vostochnoi Evrope XIX – XXI vv [A day in the calendar: holidays and memorable dates as an instrument of national consolidation in Central, Eastern and Southeastern Europe in the 19th – 21st centuries], ed. O.V. Khavanova, D.Yu. Vashchenko, (forthcoming). Moscow, 2019. (In Russian)
Krečič, P. “Urbanistični in arhitekturni razvoj v Ljubljani po potresu leta 1895.” In Homo sum... Ivan Hribar in njegova Ljubljana. Zbornik ob razstavi Mestnega muzeja Ljubljana, edited by T. Čepič and J. Rebolj, 135–48. Ljubljana: Mestni muzej, 1997.
Kresal, F. “Začetna doba elektrifikacije.” In Slovenska novejša zgodovina 1848–1992, knj. 1, 90–92. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, Mladinska knjiga, 2005.
Lazarevič, Ž. “Razmah slovenskih finančnih ustanov.” In Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, edited by J. Fischer, knj. 1, 83–86. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino; Mladinska knjiga, 2005.
Matić, D. Nemci v Ljubljani 1861–1918. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2002.
Melik, V. “Ivan Hribar in njegovi spоmini.” In Ivan Hribar, Moji spomini. II. Del, 619–61. Ljubljana: Slovenska matica, 1984.
Melik, V. “Zborniku na pot,” in Homo sum... Ivan Hribar in njegova Ljubljana. Zbornik ob razstavi Mestnega muzeja Ljubljana, edited by T. Čepič and J. Rebolj, 7. Ljubljana: Mestni muzej Ljubljana, 1997.  
Oset, Ž. “Idejnopolitični spori v Slovenski matici od konca 19. stoletja do prve svetovne vojne.” Prispevki za novejšo zgodovino. letn. 49, št. 1 (2009): 93–108.
Pančur, A. “Delovanje slovenskih strank.” In Slovenska novejša zgodovina 1848–1992, knj. 1, 38–39. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, Mladinska knjiga, 2005.
Perovšek J. “Duhovni in idejnopolitični oris Ivana Hribarja.” In Na poti v moderno. Poglavja iz zgodovine evropskega in slovenskega liberalizma 19. in 20. stoletja, 63–83. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.
Perovšek, J. “Pogledi slovenskega liberalizma na delo knezoškofa A.B. Jegliča.” In Jegličev simpozij v Rimu, 35–386. Celje: Mohorjeva družba, 1991.
Pleterski, J. Dr. Ivan Šušteršič, 1863–1925: pot prvaka slovenskega političnega katolicizma. Ljubljana: Založba Znanstvenoraziskovalni center, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1998.
Schorske, C.E. Vena na rubezhe vekov [Fin-de-Siècle Vienna: Politics and Culture]. St Petersburg: Izdatel'stvo imeni N.I. Novikova, 2001. (In Russian)
Studen, A. “Modernizacija načina življenja.” In Slovenska novejša zgodovina 1848–1992, knj. 1, 104–22. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, Mladinska knjiga, 2005.
Šuštar, B. “Župan Ivan Hribar in slovensko šolstvo.” In Homo sum... Ivan Hribar in njegova Ljubljana. Zbornik ob razstavi Mestnega muzeja Ljubljana, edited by T. Čepič and J. Rebolj, 43–66. Ljubljana: Mestni muzej, 1997.
Vurnik, B. “Ivan Hribar vs Fran Šuklje. (Nekaj političnih, gospodarskih in prosvetnih tem z vidika sodnega in memoarskega spora med obema velmožema).” Prispevki za novejšo zgodovino letn. 40, št. 2 (2000): 7–20.
Zalar, F. “Slovenska likovna umetnost o prelomu stoletja”. In Homo sum... Ivan Hribar in njegova Ljubljana. Zbornik ob razstavi Mestnega muzeja Ljubljana, edited by T. Čepič and J. Rebolj, 205–31. Ljubljana: Mestni muzej, 1997.
Keywords:
Slovenes, Ljubljana, Ivan Hribar, urban modernization, župan, municipal policy, Ljubljana earthquake of 1895, liberalism, national identity
For citation:
Kirilina, L. “Župan Ivan Hribar and Modernization of Ljubljana.” Historia Provinciae – The Journal of Regional History, vol. 3, no. 2 (2019): 627–671, http:// doi.org/10.23859/2587-8344-2019-3-2-3

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)