THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.3 No.3
“A Ukrainian” as Self-Identification in the Context of the Collapse of Empires ...
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.3 No.3

“A Ukrainian” as Self-Identification in the Context of the Collapse of Empires in the Early Twentieth Century

Authors:
Fyodor A. Gayda
DOI:
Full text:
The article discusses the history of using the term “a Ukrainian” in the prerevolutionary period of the history of Russia and during the revolutionary events of the early 20th century. It is shown that initially (at the end of the 19th century), Ukrainians were understood as supporters of the Ukrainophile movement. In the early years of the 20th century the term was reconsidered to acquire class meaning and began to designate the oppressed population of Ukraine (Malorossiya [Little Russia]) following the path of the formation of a new nation. The concept “Ukrainians” was propagandized by the supporters of the Revolutionary Ukrainian Party, who also insisted on the necessity of abandoning the traditional regional selfdesignations (Malorossy [Little Russians], Rusyns). In the circles of the intelligentsia, the term “Ukrainians” became widely used on the eve and during the February Revolution of 1917. At that time, it was adopted by the Bolsheviks and later became an instrument of their policy. “Ukrainians” as an ethnic self-designation took root only in the Soviet times. In general, the ethnonym “Ukrainians” became a symbol of breakdown of imperial ideology and a marker of the new national movement in Eastern Europe.
Fyodor A. Gayda
Doctor of Historical Sciences, Associate Professor,
Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia;
Immanuel Kant Baltic Federal University
Kaliningrad, Russia
https://orcid.org/0000-0001-9586-8010
fyodorgayda@gmail.com  
Anderson, B. Voobrazhaemye soobshchestva. Razmyshleniya ob istokakh i rasprostranenii natsionalizma [Imaginary communities. Reflections on the origins and spread of nationalism]. Mos-cow: KANON-press-Ts, 2001. (In Russian)
Ascher, A. P.A. Stolypin: The Search of Stability in the Late Imperial Russia. Stanford: Stanford University Press, 2001.
Borisenok, E.Yu. Kontseptsii “ukrainizatsii” i ikh realizatsiya v natsional'noi politike v gosu-darstvakh vostochnoevropeiskogo regiona (1918‒1941 gg.) [Concepts of “Ukrainization” and their implementation in the national policy in the states of the Eastern European region (1918–1941)]. Doctoral diss. Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, 2015. (In Russian)
Borisenok, E.Yu., ed. Ukraina i ukraintsy: obrazy, predstavleniya, stereotipy. Russkie i ukraintsy vo vzaimnom obshchenii i vospriyatii [Ukraine and Ukrainians: images, ideas, stereotypes. Russians and Ukrainians in mutual communication and perception]. Moscow: Institut slavyanovedeniya RAN, 2008. (In Russian)
Borisenok, E.Yu., M.E. Klopova, and M.V. Leskinen, eds. Imya naroda: Ukraina i ee naselenie v ofitsial'nykh i nauchnykh terminakh, publitsistike i literature: Sbornik statei [The name of a people: Ukraine and its population in official and scientific terms, journalism and literature: a collection of articles]. Moscow: Nestor-Istoriya, 2016. (In Russian)
Churkina, I.V. Rossiya i slavyane v ideologii slovenskikh natsional'nykh deyatelei XVI v. – 1914 g. [Russia and the Slavs in the ideology of Slovenian national figures of the 16th century – 1914]. Moscow: Institut slavyanovedeniya RAN, 2017. (In Russian)
Dronov, M.Yu. Rol' Greko-katolicheskoi tserkvi v formirovanii etnonatsional'noi identichnosti rusinov Slovakii (1919–1938) [The role of the Greek Catholic Church in the formation of the ethno-national identity of the Rusyns of Slovakia (1919–1938)]. PhD diss. Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, 2013. (In Russian)
Fedevich, K.K., and K.I. Fedevich. Za Veru, Tsarya i Kobzarya. Malorossiiskie monarkhisty i ukrainskoe natsional'noe dvizhenie (1905–1917 gody) [For Faith, Tsar and Kobzar. Malorossiyan monarchists and the Ukrainian national movement (1905–1917)]. Kiev: Kritika, 2017. (In Russian)
Grishchenko, A.I. “K noveishei istorii slova ‘rossiyane’” [On the contemporary history of the word ‘Russians’]. Russkii yazyk v nauchnom osveshchenii 23, no. 1 (2012): 126–36. (In Russian)
Ivanov, A.A. Vyzov natsionalizma: lozung «Rossiya – dlya russkikh» v dorevolyutsionnoi ob-shchestvennoi mysli [The Challenge of Nationalism: the slogan “Russia is for Russians” in pre-revolutionary social thought]. St Petersburg: Vladimir Dal', 2016. (In Russian)
Kashirin, V.B. Vzyatie gory Makovka: Neizvestnaya pobeda russkikh voisk vesnoi 1915 goda [Capture of Mount Makovka: Unknown victory of Russian troops in the spring of 1915]. Moscow: Izdatel'skii dom “Regnum”, 2010. (In Russian)
Kuchma, L.D. Ukraina – ne Rossiya [Ukraine is not Russia]. Moscow: Vremya, 2003. (In Rus-sian)
Latyshonak, A. Natsiyanal'nasts' – Belarus [Nationality – Belarus]. Białystok: Belaruskae gis-trarychnae tavarystva; Vilnius: Instytut belarusistyki, 2009. (In Byelorussian)
Levytsky, K. Istoriya politichnoyi dumky galytskykh ukrayintsiv [A history of the political thought of the Galician Ukrainians. 1848–1914. On the basis of reminiscences]. Lviv: nakladom vlasnim (z drukarnі oo. Vasylіyan u Zhovkvі), 1926. (In Ukrainian)
Mikhutina, I.V. Ukrainskii vopros v Rossii (konets XIX – nachalo XX veka) [The Ukrainian problem in Russia (the late 19th – early 20th century)]. Moscow: Institut slavyanovedeniya RAN, 2003. (In Russian)
Miller, A., D. Sdvizhkov, and I. Sehirle, eds. «Ponyatiya o Rossii»: K istoricheskoi semantike imperskogo perioda. V 2 tomakh [“Concepts about Russia”: On the historical semantics of the im-perial period.]. 2 vols. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2012. (In Russian)
Miller, A.I. Imperiya Romanovykh i natsionalizm: esse po metodologii istoricheskogo issledo-vaniya [The Romanov Empire and nationalism: essays in the methodology of historical research]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2006. (In Russian)
Miller, A.I. «Ukrainskii vopros» v politike vlastei i russkom obshchestvennom mnenii (vtoraya polovina XIX v.) [“Ukrainian Question” in the policy of the authorities and Russian public opinion (second half of the 19th century)]. St Petersburg: Aleteiya, 2000. (In Russian).
Mironowicz, E. Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego. Białystok: Wy-dawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2007. (In Polish)
Nakonechnyi, E. Ukradennoe imya: Pochemu rusiny stali ukraintsami [The Stolen Name: Why Rusyns became Ukrainians]. Kiev: Izdatel'stvo Belyavskogo, 2015. (In Russian)
Pashaeva, N.M. Ocherki istorii russkogo dvizheniya v Galichine XIX–XX vv [Essays on the his-tory of the Russian movement in Galicia in 19th–20th centuries]. Moscow: Imperskaya traditsiya, 2007. (In Russian)
Plokhii, S. Proiskhozhdenie slavyanskikh natsii. Domodernye identichnosti v Ukraine i Rossii [The Origins of the Slavic nations: Premodern identities in Russia, Ukraine, and Belarus]. Kharkov: Folio, 2018. (In Russian)
Plokhy, S. The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus. New York; Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
Sanborn, J.A. Drafting the Russian Nation. Military Conscription, Total War and Mass Politics, 1905–1925. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2003.
Shevchenko, K.V. Rusiny i mezhvoennaya Chekhoslovakiya: K istorii etnokul'turnoi inzhenerii [Rusyns and interwar Czechoslovakia: On the history of ethnocultural engineering]. Moscow:
Modest Kolerov, 2006. (In Russian)
Soldatenko, V.F. V gornile revolyutsii i voin: Ukraina v 1917–1920 gg.: istoriko-istoriograficheskie esse [In the crucible of revolutions and wars: Ukraine in 1917–1920: historical and historiographical essays]. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya, 2018. (In Russian)
Tolochko, A. Kievskaya Rus' i Malorossiya v XIX v. [Kievan Rus' and Malorossiya in the
19th century]. Kiev: Laurus, 2012. (In Russian)
Weeks, T.R. Nation and the State in late Imperial Russia. Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863–1914. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1996.
Zaionchkovskii, P.A. Kirillo-Mefodievskoe obshchestvo (1846–1847) [Cyril and Methodius Society (1846–1847)]. Moscow: Moskovskii gosudarstvennyi universitet, 1959. (In Russian)
Zhivotko, A. Іstorіya ukrayins'koyi presy [History of Ukrainian press]. Kiev: Nasha kul'tura i nauka, 1999. (In Ukranian)
Keywords:
Ukrainians, Revolutionary Ukrainian Party, M.I. Mіkhnovs'kyi, M.S. Hrushevs'kyi, S. Petlyura, the February Revolution of 1917, the Ukrainian People’s Republic, the Ukrainian Soviet Socialist Republic
For citation:
Gayda, F. “‘A Ukrainian’ as Self-Identification in the Context of the Collapse of Empires in the Early Twentieth Century.” Historia Provinciae – The Journal of Regional History, vol. 3, no. 3 (2019): 845–883, http:// doi.org/10.23859/2587-8344-2019-3-3-1

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)