THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.3 No.3
Historian and Historiography in the Mirror of an Anniversary. A Review of: S.N. ...
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.3 No.3

Historian and Historiography in the Mirror of an Anniversary. A Review of: S.N. Poltorak, I.A. Tropov, et al., eds. Gosudarstvo, obshchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauchnykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora istoricheskikh nauk, professora Vladlena Semenovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centuries): Collection of scientific works to the 80th anniversary of the birth of Doctor of Historical Sciences, Professor Vladlen Semenovich Izmozik]. St Petersburg: Poltorak, 2018.

Authors:
Anton V. Vsevolodov
DOI:
Full text:
Anton V. Vsevolodov
Candidate of Historical Sciences (PhD), Senior Researcher,
Cherepovets Museum Association, Cherepovets, Russia
Senior Lecturer, Cherepovets State University, Cherepovets, Russia
https://orcid.org/0000-0002-8674-7329
Vsevolodov12@yandex.ru
Barykina, I.E. “ ’Golos iz Germanii 1859 goda’. Neizvestnaya stat'ya gr. D.N. Tolstogo”
[“ ’Voice from Germany in 1859’. Unknown article of Count D. N. Tolstoy”]. In Gosudarstvo, ob-shchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauchnykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora istoricheskikh nauk, professora Vladlena Semenovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centuries): Collection of scientific works to the 80th anni-versary of the birth of Doctor of History, Professor Vladlen Semenovich Izmozik], edited by S.N. Poltorak, I.A. Tropov,  et al., 38–46. St Petersburg: Poltorak, 2018. (In Russian)
Davydov, A.Yu. “Dorozhnye mytarstva vremen ‘russkoi smuty’ 1917–1921 gg.: zakalka kharaktera ili degradatsiya lichnostnykh kachestv rossiyan?” [Travelling drudgery in the times of the “Russian Time of Troubles” (1917–1921): hardening of a temper or retrogression of personal qualities of the Russians?]. In Gosudarstvo, obshchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauchnykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora istoricheskikh nauk, professora Vladlena Semenovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centu-ries): Collection of scientific works to the 80th anniversary of the birth of Doctor of History, Profes-sor Vladlen Semenovich Izmozik], edited by S.N. Poltorak, I.A. Tropov,  et al., 179–87. St Peters-burg: Poltorak, 2018. (In Russian)
Izmozik, V.S. “Mesto organov VChK–OGPU v organizatsii politicheskogo kontrolya v SSSR v 1920-e gg.” [Place of the VCheKa–OGPU organs in the organization of political control in the USSR in the 1920s]. In Istorik. Vremya. Obshchestvo: Sbornik trudov k 90-letiyu so dnya rozhdeniya chlena-korrespondenta RAN Rafaila Sholomovicha Ganelina (1926–2014) [Historian. Time. Society: Collection of works to the 90th anniversary of the birth of Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences Rafail Sholomovich Ganelin (1926–2014)], edited by M.A. Voskresenskaya, A.S. Krymskaya, E.V. Petrov, 436–52. Moscow: Novyi khronograf, 2017. (In Russian)
Khlobustov, O.M. “Fenomen poslepravdy” [The post-truth phenomenon]. In Gosudarstvo, ob-shchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauchnykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora istoricheskikh nauk, professora Vladlena Semenovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centuries): Collection of scientific works to the 80th anni-versary of the birth of Doctor of History, Professor Vladlen Semenovich Izmozik], edited by S.N. Poltorak, I.A. Tropov,  et al., 258–65. St Petersburg: Poltorak, 2018. (In Russian).
Lyubichankovskii, S.V. “Professor G.A. Gerasimenko glazami kollegi-istorika (o knige P.S. Kabytova ‘Zhizn' i tvorchestvo professora Grigoriya Alekseevicha Gerasimenko’)” [Professor G.A. Gerasimenko through the eyes of his colleague-historian (about the publication of P.S. Kaby-tov “Life and work of Professor Grigoriy Alekseyevich Gerasimenko”)]. In Gosudarstvo, ob-shchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauchnykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora istoricheskikh nauk, professora Vladlena Semenovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centuries): Collection of scientific works to the 80th anni-versary of the birth of Doctor of History, Professor Vladlen Semenovich Izmozik], edited by S.N. Poltorak, I.A. Tropov,  et al., 252–57. St Petersburg: Poltorak, 2018. (In Russian)
Nikolaev, A.B. “Iz istorii prikaza No 1 Petrogradskogo Soveta rabochikh i soldatskikh deputa-tov” [Excerpts on the history of the Order Number One of the Petrograd Soviet of Workers’ and Soldiers’ Deputies]. In Gosudarstvo, obshchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauchnykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora istoricheskikh nauk, professora Vladlena Semenovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centuries): Collec-tion of scientific works to the 80th anniversary of the birth of Doctor of History, Professor Vladlen Semenovich Izmozik], edited by S.N. Poltorak, I.A. Tropov,  et al., 99–106. St Petersburg: Poltorak, 2018. (In Russian)
Plekhanov, A.M. “Veteran istoricheskoi nauki” [Veteran of the historical science]. In Gosudar-stvo, obshchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauchnykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora istoricheskikh nauk, professora Vladlena Semenovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centuries): Collection of scientific works to the 80th anniversary of the birth of Doctor of History, Professor Vladlen Semenovich Izmozik], edited by S.N. Poltorak, I.A. Tropov,  et al., 5–10. St Petersburg: Poltorak, 2018. (In Russian)
Podol'skii, S.I. “‘Vladlena Semenovicha znaet ves' gorod’: zametki iz bloknotov o V.S. Izmozike” [‘The whole city knows Vladlen Semenovich’: sketches from notebooks about V.S. Izmozik]. In Gosudarstvo, obshchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauchnykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora istoricheskikh nauk, professora Vladlena Semenovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centuries): Collec-tion of scientific works to the 80th anniversary of the birth of Doctor of History, Professor Vladlen Semenovich Izmozik], edited by S.N. Poltorak, I.A. Tropov,  et al., 18–24. St Petersburg: Poltorak, 2018. (In Russian)
Poltorak, S.N. “O studencheskoi zhizni D.A. Germana – budushchego pisatelya Daniila Gran-ina” [About the student life of D.A. Herman – the future writer Daniel Granin]. In Gosudarstvo, obshchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauchnykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora istoricheskikh nauk, professora Vladlena Semenovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centuries): Collection of scientific works to the 80th anni-versary of the birth of Doctor of History, Professor Vladlen Semenovich Izmozik], edited by S.N. Poltorak, I.A. Tropov,  et al., 246–51. St Petersburg: Poltorak, 2018. (In Russian)
Rabinovich, A. “Bor'ba s krizisami v period Grazhdanskoi voiny v Petrograde (mai-iyul' 1919 g.)” [Coping with Crises in Civil War Petrograd (May–July, 1919)]. In Gosudarstvo, ob-shchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauchnykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora istoricheskikh nauk, professora Vladlena Semenovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centuries): Collection of scientific works to the 80th anni-versary of the birth of Doctor of History, Professor Vladlen Semenovich Izmozik], edited by S.N. Poltorak, I.A. Tropov, et al., 162–78. St Petersburg: Poltorak, 2018. (In Russian).
Rudnik, S.N. “Slovo ob istorike, kollege, druge i prosto poryadochnom cheloveke” [A word on historian, colleague, friend and just a man of honour]. In Gosudarstvo, obshchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauchnykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora is-toricheskikh nauk, professora Vladlena Semenovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centuries): Collection of scientific works to the 80th anniversary of the birth of Doctor of History, Professor Vladlen Semenovich Izmozik], edited by S.N. Poltorak, I.A. Tropov,  et al., 11–17. St Petersburg: Poltorak, 2018. (In Russian)
Rudnik, S.N. “Vsesoslovnaya voinskaya povinnost’ i paternalizm vlasti (na primere vsepod-danneishikh dokladov ministra vnutrennikh del)” [Compulsory military service of all classes and paternalism of the power (through the example of loyal reports of the Department of Interior)]. In Gosudarstvo, obshchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauchnykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora istoricheskikh nauk, professora Vladlena Semenovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centuries): Collection of scientific works to the 80th anniversary of the birth of Doctor of History, Professor Vladlen Semenovich Izmozik], edited by S.N. Poltorak, I.A. Tropov,  et al., 67–78. St Petersburg: Poltorak, 2018. (In Russian)
Sаfonov, M. M. “Iz istorii otrecheniya Nikolaya II” [From the history of the abdication of Nicholas II]. In Gosudarstvo, obshchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauch-nykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora istoricheskikh nauk, professora Vladlena Se-menovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centuries): Collection of scientific works to the 80th anniversary of the birth of Doctor of History, Professor Vladlen Semenovich Izmozik], edited by S.N. Poltorak, I.A. Tropov,  et al., 88–98. St Petersburg: Poltorak, 2018. (In Russian).
Shcherbakova, E.I. “Shpiony-guvernery i kommunist Nekrasov” [Spies-tutors and communist Nekrasov]. In Gosudarstvo, obshchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauchnykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora istoricheskikh nauk, professora Vladlena Semenovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centuries): Collection of scientific works to the 80th anniversary of the birth of Doctor of History, Professor Vladlen Semenovich Izmozik], edited by S.N. Poltorak, I.A. Tropov,  et al., 53–60. St Petersburg: Poltorak, 2018. (In Russian).
For citation:
Vsevolodov, A. “Historian and Historiography in the Mirror of an Anniversary. A Review of: S.N. Poltorak, I.A. Tropov, et al., eds. Gosudarstvo, obshchestvo, lichnost' v istorii Rossii (XVIII–XX vv.): Sbornik nauchnykh trudov k 80-letiyu so dnya rozhdeniya doktora istoricheskikh nauk, professora Vladlena Semenovicha Izmozika [State, society, person in the history of Russia (18th – 20th centuries): Collection of scientific works to the 80th anniversary of the birth of Doctor of Historical Sciences, Professor Vladlen Semenovich Izmozik]. St Petersburg: Poltorak, 2018.” Historia Provinciae – The Journal of Regional History, vol. 3, no. 3 (2019): 1046–1064, http://doi.org/10.23859/2587-8344-2019-3-2-7

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)