THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.4 No.1
S.F. Platonov and Regional History: New Materials. Review of: Nepomnyashchii,...
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.4 No.1

S.F. Platonov and Regional History: New Materials. Review of: Nepomnyashchii, A.A. Akademik S.F. Platonov i krymovedenie [Academician S.F. Platonov and Crimean Studies]. Biobibliografiya krymovedeniya [Bio-bibliography of Crimean Studies], issue 27. Belgorod: KONSTANTA, 2018.

Authors:
Andrey N. Egorov, Vadim V. Mikhailov
DOI:
Full text:
Andrey N. Egorov
Doctor of Historical Sciences, Professor
Cherepovets State University, Cherepovets, Russia
https://orcid.org/0000-0002-1196-3748
anegorov65@mail.ru
Vadim V. Mikhailov
Doctor of Historical Sciences, Professor
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
St Petersburg, Russia
batukom@mail.ru
Mitrofanov, V.V. S.F. Platonov i nauchno-kraevedcheskie obshchestva, arkhivnye komissii Rossii [S.F. Platonov and scientific regional history associations and archival commissions of Rus-sia]. Chelyabinsk: Izdatel'skii tsentr YuURGU, 2011. (In Russian)
Mikhailov, V.V. “‘Uchenyi-istorik’ A.V. Ishin i ego ‘vklad’ v rossiiskoe krymovedenie” [‘Scientist and historian’ A.V. Ishin and his ‘contribution’ to Russian Crimean Studies]. Review of “Problemy gosudarstvennogo stroitel'stva v Krymu v 1917–1922 godakh” [Problems of state-building in Crimea in 1917–22], Simferopol, 2012, by A.V. Ishin. Vestnik Severnogo (Arktichesko-go) federal'nogo universiteta im. M.V. Lomonosova. Seriya “Gumanitarnye i sotsial'nye nauki,” no. 5 (2016): 134–41. (In Russian)
Mikhailov, V.V., and A.S. Puchenkov. Review of Professor Nikolai Ernst: stranitsy istorii krymskogo kraevedeniya [Professor Nikolai Ernst: pages of the history of Crimean regional studies], by A.A. Nepomnyashchii. Klio, no. 9 (2014): 147–48. (In Russian)
Nepomnyashchii, A.A. Akademik S.F. Platonov i krymovedenie [Academician S.F. Platonov and Crimean Studies]. Biobibliografiya krymovedeniya [Bio-bibliography of Crimean Studies], iss. 27. Belgorod: KONSTANTA, 2018. (In Russian)
Nepomnyashchii, A.A. Arsenii Markevich: stranitsy istorii krymskogo kraevedeniya [Arsenii Markevich: pages of the history of Crimean regional studies]. Biobibliografiya krymovedeniya [Bio-bibliography of Crimean Studies], iss. 3. Simferopol: Biznes-Inform, 2005. (In Russian)
Nepomnyashchii, A.A. Istoriya i etnografiya narodov Kryma: bibliografiya i arkhivy (1921–1945) [History and ethnography of the Crimean peoples: bibliography and archives (1921–45)]. Biobibliografiya krymovedeniya [Bio-bibliography of Crimean Studies], iss. 25. Simferopol: Antika, 2015. (In Russian)
Nepomnyashchii, A.A. Podvizhniki krymovedeniya [Devotees of Crimean Studies]. Vol. 1. Biobibliografiya krymovedeniya [Bio-bibliography of Crimean Studies], iss. 7. Simferopol: SGT, 2006. (In Russian)
Nepomnyashchii, A.A. Podvizhniki krymovedeniya [Devotees of Crimean Studies]. Vol. 2, Taurica Orientalia. Biobibliografiya krymovedeniya [Bio-bibliography of Crimean Studies], iss. 12. Simferopol: SGT, 2008. (In Russian)
Nepomnyashchii, A.A. Professor Nikolai Ernst: stranitsy istorii krymskogo kraevedeniya [Pro-fessor Nikolai Ernst: pages of the history of Crimean regional studies]. Biobibliografiya krymove-deniya [Bio-bibliography of Crimean Studies], iss. 15. Kiev: Stilos, 2012. (In Russian)
Shchavelev, S.P. ‘Delo kraevedov TsChO’ 1930–1931 godov (Kurskii ‘filial’) [‘The Case of Regional History Experts of the Central Black Earth Okrug’ of 1930–31 (Kursk ‘branch’)]. Kursk: Kurskii gosudarstvennyi meditsinskii universitet, 2007. (In Russian)

For citation:
Egorov, A., Mikhailov, V. “S.F. Platonov and Regional History: New Materials Review of: Nepomnyashchii, A.A. Akademik S.F. Platonov i krymovedenie [Academician S.F. Platonov and Crimean Studies]. Biobibliografiya krymovedeniya [Bio-bibliography of Crimean Studies], issue 27. Belgorod: KONSTANTA, 2018.” Historia Provinciae – The Journal of Regional History, vol. 4, no. 1 (2020): 260–70, http://doi.org/10.23859/2587-8344-2020-4-1-8

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)