THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.4 No.3
New Materials on the History of Russian Parliamentarism. Review of: Nikolaev, ...
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.4 No.3

New Materials on the History of Russian Parliamentarism. Review of: Nikolaev, A.B. ed. Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.]. St Petersburg: Asterion, 2019

Authors:
Ivan A. Chernyshev
DOI:
Full text:
The review analyzes the collected materials from the 12th International Scientific Conference “Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity (Tauride Readings
2018).” Most of the collected scientific papers cover various aspects of the activities of the State Duma of the Russian Empire. The review considers the key articles of the collection and notes the significance of the published materials of the conference discussion platforms. It is concluded that the collection of articles under review is of great relevance for studying history, theory and practice of the Russian parliamentary system.
Ivan A. Chernyshev
Candidate of Theology
Cherepovets State University, Cherepovets, Russia
iov.monk@gmail.com
Aronov, D.V. “Liberal'naya model' reformirovaniya Rossii nachala XX v.: teoriya i praktika” [The liberal model of reforming Russia at the beginning of the 20th century: theory and practice]. In Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.], edited by A.B. Nikolaev, vol. 1, 208–14. St Petersburg: Asterion, 2019. (In Russian)
Besedina, E.A., and T.V. Burkova “Parlamentarii Rossiiskoi imperii – geroi kommemoratsii kontsa XX – nachala XXI v.” [Parliamentarians of the Russian Empire – heroes of the commemoration in the late 20th – early 21st centuries]. In Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.], edited by A.B. Nikolaev, vol. 2, 143–50. St Petersburg: Asterion, 2019. (In Russian)
Demin, V.A. “Uchrezhdenie Gosudarstvennoi dumy 1906 g.: probely i protivorechiya” [Establishment of the State Duma in 1906: gaps and contradictions]. In Tavricheskie chteniya 2018.
Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.], edited by A.B. Nikolaev, vol. 1, 13–23. St Petersburg: Asterion, 2019. (In Russian)
Egorov, A.N. “Administrativnoe vozdeistvie na vybory deputatov vo II Gosudarstvennuyu dumu (po materialam Novgorodskoi gubernii)” [Administrative influence on the election of deputies to the Second State Duma (based on the materials of Novgorod Governorate)]. In Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.], edited by A.B. Nikolaev, vol. 1, 39–46. St Petersburg: Asterion, 2019. (In Russian)
Egorov, A.N. Review of “Tauride Readings 2013. The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers”, ed.
A.B. Nikolaev, 2 vols., St Petersburg: ElekSis, 2014. Istoriya povsednevnosti, no. 1 (1) (2016): 162–70. (In Russian)
Gaida, F.A. “Problema formirovaniya bol'shinstva v IV Gosudarstvennoi dume: ot detsentralizatsii k ‘shturmu vlasti’ (1912–1917)” [The issue of the formation of a majority in the
Fourth State Duma: from decentralization to the ‘assault on power’ (1912–1917)]. In Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.], edited by A.B. Nikolaev, vol. 1, 125–32. St Petersburg: Asterion, 2019. (In Russian)
Kalashnikov, V.V. “Uchreditel'noe sobranie kak istoriograficheskaya problema” [Constituent Assembly as a historiographical issue]. In Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye problemy
parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.], edited by A.B. Nikolaev, vol. 2, 151–60. St Petersburg: Asterion, 2019. (In Russian)
Karpenko, K.V. “Legal'nost' i legitimnost' Uchreditel'nogo sobraniya 1918 g.” [Legality and legitimacy of the Constituent Assembly of 1918]. In Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye
problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. The Current Problems of
Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.], edited by A.B. Nikolaev, vol. 2, 189–96. St Petersburg: Asterion, 2019. (In Russian)
Nikolaev, A.B. “Vremennyi komitet Gosudarstvennoi dumy 1–10 aprelya 1917 goda: khronika
zasedanii” [The Provisional Committee of the State Duma on April 1–10, 1917: chronicle of meetings]. In Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i
sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch.
[Tauride Readings 2018. The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.], edited by A.B. Nikolaev,
vol. 1, 177–91. St Petersburg: Asterion, 2019. (In Russian)
Nikolaev, A.B. Dumskaya revolyutsiya: 27 fevralya – 3 marta 1917 goda [The Duma revolution: February 27 – March 3, 1917]. 2 vols. St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2017. (In Russian)
Omel'yanchuk, I.V. “Pravye i tret'eiyun'skii gosudarstvennyi perevorot” [The right-wingers and the Coup of June 1907]. In Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.], edited by A.B. Nikolaev, vol. 1, 242–49. St Petersburg: Asterion, 2019. (In Russian)
Patrikeeva, O.A. “Partiya pravovogo poryadka na vyborakh v I i II Gosudarstvennuyu dumu Rossiiskoi imperii: poiski soyuznikov v predvybornoi bor'be” [The Party of Rightists in the elections to the First and the Second State Duma of the Russian Empire: the search for allies in the electoral race]. In Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.], edited by A.B. Nikolaev, vol. 1, 30–34. St Petersburg: Asterion, 2019. (In Russian)
Raskin, D.I. “Vopros o polozhenii voennoplennykh v Rossii v Komissii po voennym i morskim delam Gosudarstvennoi dumy” [The issue of the situation of prisoners of war in Russia in the Commission on Military and Naval Affairs of the State Duma]. In Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.], edited by A.B. Nikolaev, vol. 1, 162–68. St Petersburg: Asterion, 2019. (In Russian)
Rat'kovskii, I.S. “Posleoktyabr'skii zagovor 1917 goda V.M. Purishkevicha” [The 1917 PostOctober conspiracy headed by V.M. Purishkevich]. In Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye
problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. The Current Problems of
Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.], edited by A.B. Nikolaev, vol. 2, 137–42. St Petersburg: Asterion, 2019. (In Russian)
Solov'ev, K.A. “Oktyabrizm. Programmatika vs pragmatika” [Octobrism. Programmatics vs Pragmatics]. In Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i
sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.], edited by A.B. Nikolaev, vol. 1, 215–23. St Petersburg: Asterion, 2019. (In Russian)
Vsevolodov, A.V. Review of “Tauride Readings 2016. The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific
Papers,” ed. A.B. Nikolaev, 2 vols, St Petersburg: ElekSis, 2017. Historia Provinciae – the Journal of Regional History, vol. 2, no. 2 (2018): 131–42. (In Russian)
Jurkowski, R.Ya. “Bor'ba pol'skikh chlenov Gosudarstvennogo soveta s proektom izmenenii izbiratel'nogo zakona v Gossovet v 1909 godu” [The struggle of Polish members of the State Council against the draft amendments to the electoral law on the elections to the State Council in 1909]. In Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.], edited by A.B. Nikolaev, vol. 1, 62–73. St Petersburg: Asterion, 2019. (In Russian)
Keywords:
State Duma, parliamentary system, parliamentarism, liberalism, scientific conferences, historical research
For citation:
Chernyshev, I. “New Materials on the History of Russian Parliamentarism.” Review of: Nikolaev, A.B. ed. Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity. International Scientific Conference: Collected Scientific Papers. 2 vols.]. St Petersburg: Asterion, 2019. Historia Provinciae – The Journal of Regional History, vol. 4, no. 3 (2020): 1021–36, http://doi.org/10.23859/2587-8344-2020-4-3-9

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)