THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.5 No.3
The History of parliamentarism as viewed by contemporary researchers. Review of...
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.5 No.3

The History of parliamentarism as viewed by contemporary researchers. Review of Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts., edited by A.B. Nikolaev. St Petersburg: Asterion, 2020.

Authors:
Kirill A. Ivanov, Yaroslav O. Bol'shakov
DOI:
Full text:
The review analyzes the collected materials from the 13th International Scientific Conference “The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity” (Tauride Readings 2019). Most of the papers in the collection cover various aspects of the activities of the parliament of the Russian Empire. Some of the materials touch on the issues of the current situation in the people’s representation in the Russian Federation and the CIS countries as well as important aspects of the history of foreign parliamentarism. The review considers the key articles of the collection and notes the role of the published proceedings of the conference discussion platforms. It is concluded that the collection under review is of great relevance for studying history, theory, and practice of Russian and foreign parliamentarism.
Kirill A. Ivanov
PhD student
Cherepovets State University, Cherepovets, Russia
https://orcid.org/0000-0001-5059-0561
ki.ivanov1994@yandex.ru
Yaroslav O. Bol'shakov
PhD student
Cherepovets State University, Cherepovets, Russia
gazeeer@gmail.com
Aronov, D.V. “Parlamentarizm kak sposob realizatsii konstanty mirnogo sotsial'nogo konstruirovaniya v rossiiskoi natsional'noi modeli liberalizma” [Parliamentarism as a way of realizing the constant of peaceful social construction in the Russian national model of liberalism]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. l, 213–19. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Chernyshev, I.A. “Novye materialy po istorii rossiiskogo parlamentarizma” [New materials on the history of Russian parliamentarism]. Review of Tavricheskie chteniya 2018. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2018. current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference: collected scientific papers. 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev (St Petersburg: Asterion, 2019). Historia Provinciae – the Journal of Regional History, vol. 4, no. 3 (2020): 1021–36, http://doi.org/10.23859/2587-8344-2020-4-3-9
Demin, V.A. “Gosudarstvennaya duma vs. Zemskoi sobor (sravnitel'nyi analiz proektov S.E. Kryzhanovkogo i V.I. Gurko)” [State Duma vs. Zemsky Sobor (a comparative analysis of the projects by S.E. Kryzhanovskii and V.I. Gurko)]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 58–65. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Egorov, A.N. “Vologodskie pravye na vyborakh v IV Gosudarstvennuyu dumu” [Vologda rightists at the elections to the Fourth State Duma]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 117–23. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Egorov, A.N. Review of the collection Tavricheskie chteniya 2013. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'’: mezhdunar. nauch. konf.: sb. nauch. st. [Tauride Readings 2013. The Current Problems of Parliamentarism: History and modernity. International scientific conference: Collected scientific papers], 2 pts., edited by A.B. Nikolaev (St Petersburg: ElekSis, 2014). Istoriya povsednevnosti, no. 1 (1) (2016): 162–70. (In Russian)
Gaida, F.A. “Predystoriya ‘Svyashchennogo edineniya’: otnosheniya pravitel'stva i Gosudarstvennoi dumy nakanune Pervoi mirovoi voiny (leto 1913 – leto 1914 gg.)” [Prehistory of ‘Sacred Unity’: relations between the government and the State Duma on the eve of the First World War (summer 1913 – summer 1914)]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei:
v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 277–84. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Ivanov, A.A. “Ekonomicheskaya emigratsiya iz Rossiiskoi imperii v otsenkakh deputatov Gosudarstvennoi dumy” [Economic emigration from the Russian Empire in the assessments of the State Duma deputies]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 253–63. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Kir'yanov, I.K. “Resursy sotsial'nogo kapitala i vozobnovlenie parlamentskogo statusa v pozdneimperskoi Rossii” [Resources of social capital and the renewal of parliamentary status in late imperial Russia]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 271–76. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Kotsyubinskii, D.A. “Dumskaya monarkhiya (1906–1917) v sovremennoi istoriografii: problema pereosmysleniya i utochneniya ponyatiino-kategorial'nogo apparata” [Duma monarchy (1906–1917) in modern historiography: the problem of rethinking and clarifying the framework of categories and concepts]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 2, 44–61. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Lukoyanov, I.V. “Tavricheskii dvorets pered Gosudarstvennoi dumoi: vstrecha obshchestva i tsarya” [The Tauride Palace before the State Duma: the meeting of society and the tsar]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 54–57. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Lyanders, S.M. “M.V. Rodzyanko i ego okruzhenie. K voprosu o sovetnikakh i sotrudnikakh poslednego predsedatelya Gosudarstvennoi dumy” [Mikhail Rodzianko and his milieu. On the issue of advisers and employees of the last chairman of the State Duma]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 2, 139–51. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Malysheva, O.G. “Rossiiskaya armiya i Uchreditel'noe sobranie” [The Russian army and the Constituent Assembly]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 2, 152–58. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Medushevskii, A.N. “Parlamentarizm v usloviyakh globalizatsii: sokhranit li zhiznesposobnost' klassicheskaya model'” [Parliamentarism in the context of globalization: will the classical model retain its viability?]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 2, 7–20. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Nikolaev, A.B. “Vremennyi komitet Gosudarstvennoi dumy 11–20 aprelya 1917 goda: khronika zasedanii” [Provisional Committee of the State Duma on April 11–20, 1917: chronicle of the meetings]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 200–12. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Nikolaev, A.B. Dumskaya revolyutsiya: 27 fevralya – 3 marta 1917 goda [The Duma revolution: February 27 – March 3, 1917]. 2 vols. St Petersburg: Izdatel'stvo RGPU im. A.I. Gertsena, 2017. (In Russian)
Omel'yanchuk, I.V. “Vladimirskie monarkhisty v pervoi dumskoi izbiratel'noi kampanii” [Vladimir monarchists in the First Duma election campaign]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 82–89. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Plenkin, O.I. “Pochemu pobezhdal K.K. Chernosvitov? (Formula uspekha na vyborakh edinstvennogo mnogokratnogo predstavitelya Vladimirskoi gubernii v Gosudarstvennoi dume)” [Why did K.K. Chernosvitov win? (The formula for success in the elections of the only repeated representative of Vladimir Governorate in the State Duma)]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 97–105. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Solov'ev, K.A. “Vyborgskoe vozzvanie. Teoriya passivnogo soprotivleniya” [The Vyborg Appeal. The theory of passive resistance]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 224–35. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Yalyshev, R.A. “Pervyi s"ezd narodnykh deputatov SSSR: diskussiya o sud'be soyuznogo gosudarstva” [The First Congress of People’s Deputies of the USSR: Discussion on the fate of the Union State]. In Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: Sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 2, 172–79. St Petersburg: Asterion, 2020. (In Russian)
Keywords:
State Duma, parliamentarism, constitutionalism, scientific conferences, historical research
For citation:
Ivanov, K., Bol'shakov, Ya. “The History of parliamentarism as viewed by contemporary researchers”. Review of: Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts., edited by A.B. Nikolaev. St Petersburg: Asterion, 2020. Historia Provinciae – The Journal of Regional History, vol. 5, no. 3 (2021): 967–86, https://doi.org/10.23859/2587-8344-2021-5-3-8

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)