THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.6 No.3
New research on the history of Russian parliamentarism. Review of Tavricheskie ...
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.6 No.3

New research on the history of Russian parliamentarism. Review of Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya. S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev. St Petersburg: Asterion, 2021.

Authors:
Nataliya Yu. Murashkina
DOI:
Full text:
The author analyses the collection of scientific articles of the 14th International Scientific Conference “The Current Problems of Parliamentarism: History and Modernity (2020 Tauride Readings),” held in St Petersburg in December 2020. The review examines the problems and topics of the articles included in the collection as well as the issues tackled during the discussions and the round table. The analysis of various aspects of the activities of the State Duma of the early 20th century plays the lead role in most of the studies presented in the collection.
Nataliya Yu. Murashkina
PhD Student
Cherepovets State University, Cherepovets, Russia
murashkinan@rambler.ru
Aronov, D.V. “Problema sotsial'nogo konstruirovaniya v liberal'noi obshchestvenno-politicheskoi mysli Rossii kontsa XIX – nachala XX vv.” [The problem of social construction in the liberal socio-political thought of Russia in the late 19th – early 20th century]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 12–19. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Bakhturina, A.Yu. “Pol'skoe kolo i vopros o natsional'noi shkole v Gosudarstvennoi dume v gody Pervoi russkoi revolyutsii” [The Kolo Polskie and the question of the national school in the State Duma during the First Russian Revolution]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 111–18. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Gaida, F.A. “Ideya i praktika parlamentarizma v politike P.A. Stolypina” [The idea and practice of parliamentarism in the politics of P.A. Stolypin]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 27–33. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Demin, V.A. “Gruppa tsentra Gosudarstvennogo soveta (1906–1911): sostav i deyatel'nost'” [Center Group of the State Council (1906–1911): Composition and activities]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 119–26. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Dmitrieva, N.V. “Vybory v I Gosudarstvennuyu dumu v Pribaltiiskikh guberniyakh: spetsifika organizatsii i provedeniya” [Elections to the First State Duma in the Baltic provinces: Specifics of organization and conduct]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 48–54. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Evdokimova, A.V. “Vzaimodeistvie glavnoupravlyayushchego gosudarstvennym zdravookhraneniem G.E. Reina s Gosudarstvennoi dumoi (po materialam ChSK Vremennogo pravitel'stva)” [Interaction of the Chief Manager of Public Health G.E. Rein with the State Duma (based on the materials of the Extraordinary Commission of Inquiry of the Provisional Government)]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 149–52. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Egorov, A.N. “Deputat III i IV Gosudarstvennykh dum V.N. L'vov i konfessional'naya politika Vremennogo pravitel'stva” [Deputy of the Third and Fourth State Dumas V.N. Lvov and the confessional policy of the Provisional Government]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 201–07. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Egorov, A.N. Review of the collection Tavricheskie chteniya 2013. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'’: mezhdunar. nauch. konf.: sb. nauch. st. [Tauride Readings 2013. The Current Problems of Parliamentarism: History and modernity. International scientific conference: Collected scientific papers], 2 pts., edited by A.B. Nikolaev (St Petersburg: ElekSis, 2014). Istoriya povsednevnosti, no. 1 (1) (2016): 162–70. (In Russian)
Zlatina, M.A. “K voprosu ob uchastii chlenov Gosudarstvennoi dumy i Gosudarstvennogo soveta v sostavlenii, obsuzhdenii i utverzhdenii ‘Pravil o ssudnoi pomoshchi postradavshemu ot voiny naseleniyu’ (osen' 1915 – vesna 1916 gg.)” [On the participation of the members of the State Duma and the State Council in the drafting, discussion, and approval of the ‘Rules on Loan Aid to Population Affected by War’ (autumn 1915 – spring 1916)]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 138–48. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Ivanov, K.A., and Ya.O. Bol'shakov, “Istoriya parlamentarizma glazami sovremennykh issledovatelei”. Retsenziya na: Tavricheskie chteniya 2019. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 5–6 dekabrya 2019 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. / pod redaktsiei A.B. Nikolaeva. Sankt-Peterburg: Asterion, 2020” [The History of parliamentarism as viewed by contemporary researchers. Review of Tauride Readings 2019. The current problems of parliamentarism: history and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 5–6, 2019: collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev. St Petersburg: Asterion, 2020. Historia Provinciae – The Journal of Regional History, vol. 5, no. 3 (2021): 967–86.
Ivankov, E.V. “Deputaty Pskovskoi gubernii v Gosudarstvennoi dume III sozyva: litsa i sud'by” [Deputies of Pskov Governorate in the State Duma of the Third Convocation: Faces and fates]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 172–78. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Kir'yanov, I.K. “Neverbal'nye reaktsii v kommunikativnykh praktikakh pervogo sozyva Gosudarstvennoi dumy pozdneimperskoi Rossii” [Nonverbal reactions in communicative practices of the State Duma of the First Convocation in the late imperial Russia]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 34–41. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Lavrinovich, D.S. “Bor'ba natsional'nykh grupp na vyborakh v Gosudarstvennuyu dumu I–II sozyvov v Vil'no” [The struggle of national groups during the elections to the State Duma of the First and Second Convocations in Vilnius]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 61–71. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Malysheva, O.G. “A.I. Guchkov – ‘izlyublennyi chelovek Moskvy’: shtrikhi k portretu politika” [A.I. Guchkov – ‘the favorite of Moscow’: Touches to the politician’s portrait]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 185–92. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Marov, M.N. “Dva pis'ma iz arkhiva RAN: k portretu sekretarya komiteta parlamentskoi fraktsii partii narodnoi svobody A.M. Kolyubakin” [Two letters from the archive of the RAS: To the portrait of the Secretary of the Committee of the Parliamentary Faction of the People’s Freedom Party A.M. Kolyubakin]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 179–84. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Nikolaev, A.B. Dumskaya revolyutsiya: 27 fevralya – 3 marta 1917 goda [The Duma revolution: February 27 – March 3, 1917]. 2 vols. St Petersburg: Izdatel'stvo RGPU im. A.I. Gertsena, 2017. (In Russian)
Nikolaev, A.B. “Vremennyi komitet Gosudarstvennoi dumy 20/21–30 aprelya 1917 goda: khronika zasedanii” [The Provisional Committee of the State Duma, 20/21–30 April 1917: Chronicle of the sessions]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 153–71. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Novosel'skii, S.S. “‘Deistvitel'naya opora pravitel'stva i organ edineniya prestola s narodom’: vysshaya byurokratiya ob uchrezhdenii zakonosoveshchatel'noi Gosudarstvennoi dumy v 1905 godu” [The actual support of the government and the organ of unity of the throne and the people’: The higher bureaucracy on the establishment of the legislative State Duma in 1905]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 20–26. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Omel'yanchuk, I.V. “Vladimirskie monarkhisty v chetvertoi dumskoi izbiratel'noi kampanii” [Vladimir Monarchists in the Fourth Duma Election Campaign]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 91–98. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Orchakova, L.G. “Deputaty Gosudarstvennoi dumy o meste i roli ‘uchitel'stva’ i obrazovaniya v Rossiiskom gosudarstve (nach. XX v.)” [Deputies of the State Duma on the place and role of teachers and education in the Russian State (early 20th century)]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 127–32. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Stogov, D.I. “Rassmotrenie v Chetvertoi Gosudarstvennoi dume zakonoproektov, napravlennykh na ogranichenie oborota alkogol'noi produktsii (1914–1916 gg.)” [Consideration of the bills aimed at restricting the circulation of alcoholic beverages in the Fourth State Duma (1914–1916)]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 133–38. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Talaeva, A.A. “Rol' periodicheskoi pechati v otrazhenii vyborov v Gosudarstvennuyu dumu Rossiiskoi imperii nachala XX veka na Donu” [The role of periodicals in the reflection of the elections to the State Duma of the Russian Empire in the early 20th century in the Don region]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 55–60. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Jurkowski, R.J. “Pol'skaya pressa o vystuplenii Romana Skirmunta po zemel'nomu voprosu v I Gosudarstvennoi dume 16 maya 1906 g.” [The Polish press about Roman Skirmunt’s speech on the land question in the First State Duma on May 16, 1906]. In Tavricheskie chteniya 2020. Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei: v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], edited by A.B. Nikolaev, pt. 1, 99–110. St Petersburg: Asterion, 2021. (In Russian)
Keywords:
parliamentarism, State Duma, State Council, election campaign, scientific conference
For citation:
Murashkina, N.Yu. “New research on the history of Russian parliamentarism.” Review of Aktual'nye problemy parlamentarizma: istoriya i sovremennost'. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya. S.-Peterburg, Tavricheskii dvorets, 10–11 dekabrya 2020 g.: sbornik nauchnykh statei v 2 ch. [Tauride Readings 2020. The current problems of parliamentarism: History and modernity. International scientific conference, St Petersburg, the Tauride Palace, December 10–11, 2020: Collected scientific papers: 2 pts.], ed. A.B. Nikolaev (St Petersburg: Asterion, 2021). Historia Provinciae – the Journal of Regional History, vol. 6, no. 3 (2022): 1036–61. https://doi.org/10.23859/2587-8344-2022-6-3-9

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)