THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.6 No.3
The Great Russian Revolution of 1917 through the eyes of modern researchers. Re...
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.6 No.3

The Great Russian Revolution of 1917 through the eyes of modern researchers. Review of: Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady: sbornik nauchnykh statei [The Russian Revolution of 1917: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres. St Petersburg: Izdatel'stvo RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. (In Russian)

Authors:
Sergey P. Gromov
DOI:
Full text:
The review analyzes the collection of scientific articles The Russian Revolution of 1917: New approaches and views that includes the proceedings of the All-Russian Scientific Conference held in St Petersburg in November 2020. The review examines the key articles of the collection, which are based on the new sources, previously not introduced into scientific circulation: archival documents, materials of periodical press, memoirs, etc. The conclusion is made that the published articles present certain novelty in the understanding or clarification of certain events or phenomena of the revolutionary period, serve as a good basis for future studies, suggest new directions of scientific research, and also help to reconsider the outdated historiographical positions.
Sergey P. Gromov
PhD student
Cherepovets State University, Cherepovets, Russia
ser36545254@yandex.ru
Bazhanov, D.A. “Deyatel'nost' Sveaborgskogo vremennogo voenno-morskogo suda (iyul'–oktyabr' 1917 g.)” [Activity of the Provisional Naval Court of Sveaborg (July–October 1917)]. In Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady. Sbornik nauchnyh statei [The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres, 175–88. St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. (In Russian)
Dozorov, A.N. “Zapasnoi batal'on l.-gv. Preobrazhenskogo polka v reshayushchie dni Fevral'skoi revolyutsii 1917 goda” [The Reserve Battalion of the Preobrazhensky Life-Guards Regiment in the crucial days of the February Revolution of 1917]. In Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady. Sbornik nauchnyh statei [The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres, 8–15. St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. (In Russian)
Dubrovskaya, E.Yu. “Obshchestvenno-politicheskaya situatsiya v Olonetskoi gubernii posle Oktyabrya 1917 g.” [Socio-political situation in Olonets Governorate after the October Revolution of 1917]. In Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady. Sbornik nauchnyh statei [The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres, 188–98. St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. (In Russian)
Frumenkova, T.G. “‘Oktyabrem po teatru’ i ne tol'ko” [‘October in the theater’ and more” [in Russian]. In Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady. Sb. nauch. st. [The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres, 235–45. St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. (In Russian)
Ganin, A.V. “Podpolkovnik V.O. Kappel' i vystuplenie generala L.G. Kornilova” [Lieutenant Colonel V.O. Kappel and the speech of General L.G. Kornilov]. In Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady. Sbornik nauchnyh statei [The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres, 214–28. St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. (In Russian)
Gavroeva, E.S. “Pis'ma vo vlast': M.V. Rodzyanko i komitety obshchestvennoi bezopasnosti (mart 1917 g.)” [Letters to power: M.V. Rodzyanko and the committees of public security (March 1917)]. In Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady. Sbornik nauchnyh statei [The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres, 44–51. St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. (In Russian)
Kalashnikov, V.V. “Sovetskaya istoriografiya Russkoi revolyutsii rubezha 1960-kh gg.: ‘shkola Sidorova’” [Soviet historiography of the Russian Revolution at the turn of 1960s: ‘Sidorov’s school’]. In Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady. Sbornik nauchnyh statei [The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres, 199–210. St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. (In Russian)
Lyandres, S.M., and A.B. Nikolaev. Foreword to Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady. Sbornik nauchnyh statei [The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres, 3–8. St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. (In Russian)
Nikolaev, A.B. “Dvorniki pered vremennymi sudami (Petrograd, mart–iyul' 1917 g.)” [Street cleaners before the provisional courts (Petrograd, March–July 1917)]. In Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady. Sbornik nauchnyh statei [The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres, 118–36. St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. (In Russian)
Nikolaev, A.B. “Otzyv ofitsial'nogo opponenta o dissertatsii Konstantina Vladimirovicha Kovyrzina ‘Rossiiskaya pravoslavnaya tserkov' i poiski printsipov tserkovno-gosudarstvennykh otnoshenii posle Fevral'skoi revolyutsii (mart 1917 g. – yanvar' 1918 g.)’, predstavlennoi na soiskanie uchenoi stepeni kandidata istoricheskikh nauk po spetsial'nosti 07.00.02 – Otechestvennaya istoriya” [Review by the official opponent of the dissertation by Konstantin Vladimirovich Kovyrzin ‘The Russian Orthodox Church and the search for principles of church-state relations after the February Revolution (March 1917 – January 1918),’ submitted for the degree of Candidate of Historical Sciences, speciality 07.00.02 ‘Russian History’]. In Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady. Sbornik nauchnyh statei [The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres, 229–35. St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. (In Russian)
Rumyantsev, A.G. “‘V epitsentre sobytii’ – dokumenty Tsentral'nogo gosudarstvennogo istoricheskogo arkhiva S.-Peterburga po delu o primenenii pulemetov v dni Fevral'skoi revolyutsii 1917 goda v Liteinoi chasti Petrograda” [‘In the thick of the events’ – documents of the Central State Historical Archive of St Petersburg on the case of using machine guns during the February Revolution of 1917 in the Liteiny quarter of Petrograd]. In Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady. Sbornik nauchnyh statei [The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres, 15–30. St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. (In Russian)
Seleznev, F.A. “Tekst neizdannogo tsarskogo manifesta iz bumag generala N.I. Ivanova” [Text of the unpublished tsar’s manifesto from the papers of General N.I. Ivanov]. In Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady. Sbornik nauchnyh statei [The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres, 210–14. St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. (In Russian)
Stogov, D.I. “‘Russkaya muzykal'naya gazeta’ i politicheskaya zhizn' revolyutsionnogo Petrograda (1917 g.)” [Russkaya muzykal'naya gazeta and political life in revolutionary Petrograd (1917)]. In Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady. Sb. nauch. st. [The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres, 84–94. St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. (In Russian)
Keywords:
The Great Russian Revolution, scientific conferences, historiography, source study
For citation:
Gromov, S.P. “The Great Russian Revolution of 1917 through the eyes of modern researchers”. Review of Revolyutsiya 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzglyady: sbornik nauchnykh statei [The Russian Revolution of 1917: New approaches and views: Collection of scientific articles], edited by A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres. St Petersburg: Izdatel'stvo RGPU im. A.I. Gertsena, 2021. Historia Provinciae – the Journal of Regional History, vol. 6, no. 3 (2022): 1062–76, https://doi.org/10.23859/2587-8344-2022-6-3-10

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)