THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.7 No.3
The 1895 Earthquake in Ljubljana: Catastrophe and Impetus for the Modernization ...
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY V.7 No.3

The 1895 Earthquake in Ljubljana: Catastrophe and Impetus for the Modernization of the City

Authors:
Lyubov' A. Kirilina
DOI:
Full text:
The strongest earthquake in the history of the city hit Ljubljana, which was the center of the Austrian province of Carniola (Kranjska), in 1895. It destroyed many buildings and caused severe damage to the residents. This catastrophe is considered an important milestone in the history of Ljubljana. Having passed it, Ljubljana turned from a rather backward provincial town into a rapidly developing modern city, which establishing itself as the national and cultural center of the Slovenes. It was possible to cope with the consequences of the earthquake only with the help of the combined efforts of the government of Austria-Hungary, provincial and city authorities, various public organizations and individuals as well as wide international support rendered to the residents of Ljubljana. Of importance is the question what mechanisms of assistance to the city were involved in order to achieve not only the restoration of Ljubljana but also its radical transformation and subsequent prosperity in the future. The article discusses a number of aspects of this problem, which make it possible to characterize the significance of that event in the life of the city: the perception of the catastrophe by its residents, the priority measures taken to eliminate its consequences, the fundraiser in support of Ljubljana as well as the subsequent activities of the Municipal Council of the city, which largely determined the ways of its further development. Based on interdisciplinary research by Slovenian scientists, materials from the Slovenian press published in Ljubljana, the Historical Archive of Ljubljana, and eyewitness accounts, the author seeks to recreate a fairly complete picture of the life of the city during the disaster and in the first months after it.
Lyubov' A. Kirilina
Candidate of Historical Sciences, Senior researcher
Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia
https://orcid.org/0000-0001-5272-8077
kirilina.ljuba@rambler.ru
Bele, M. “Nekateri vidiki razvoja Ljubljane med marčno revolucijo in prvo svetovno vojno.” Studia Historica Slovenica, letn. 18, št. 1 (2018): 277–98.
Čoh Kladnik, M., and T. Kladnik, “‘Neso naj moje pozdrave vsem rojakom.’ Ivan Hribar, ljubljanski župan 1896–1910.” Studia Historica Slovenica, letn. 17, št. 2 (2017): 537– 57.
Devetak, R. “Potres v Ljubljani leta 1895 in organizacija dobrodelne dejavnosti na Goriškem in Gradiškem.” In Goriški letnik. Zbornik Goriškega muzeja, edited by A. Ferletic, št. 42, 241–64. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2018.
Dolgova, S.I., L.A. Kirilina, V. Kološa, and I.V. Churkina, comps. Russko-slovenskie otnosheniya v dokumentakh (XII v. – 1914 g.) [Russian-Slovenian Relations in documents (between the 12th century and 1914)]. Мoscow: Drevlekhranilishche, 2010. (In Russian)
Drnovšek, M. “Oris odnosa ljubljanskega občinskega sveta do mestnega razvoja 1850–1914 s posebnim poudarkom na Hribarjevi dobi.” In Zgodovina Ljubljane: prispevki za monografijo: gradivo s posvetovanja o zgodovini Ljubljane, 16. in 17. novembra 1983 v Ljubljani, edited by F. Gestrin, 212–37. Ljubljana: Kronika, 1984.
Fatović Ferenčić, S. “Veliki zagrebački potres 1880. godine.” In Medicinski in socialni pogledi na ljubljanski potres 1895: ob 50-letnici Inštituta za zgodovino medicine in 100-letnici bolnišnice na Zaloški cesti v Ljubljani, edited by Z. Zupanič Slavec, 177–81. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete, 1995.
Govekar, F., and M. Zarnik, eds. Ljubljana 1895–1910. Ljubljana: Tiskarna Dragotin Hribar, 1910.
Kajzer, J. S tramovi podprto mesto. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983.
Kirilina, L.A. “Sloventsy i pravitelʹstvo Ė. Taaffe (1879–1893)” [Slovenes and the Government of E. Taaffe (1879–1893)]. Slavyanskij almanah, no. 3–4 (2022): 93–113. (In Russian)
Kirilina, L.A. “Župan Ivan Hribar and the Modernization of Ljubljana.” Historia Provinciae – The Journal of Regional History, vol. 3, no. 2 (2019): 627–71. http://doi.org/10.23859/2587-8344-2019-3-2-3
Matić, D. “Peter Grasselli, ljubljanski župan 1883–1896.” Studia Historica Slovenica, letn. 17, št. 2 (2017): 529–36.
Melik, V. “Ljubljana pred prvo svetovno vojno.” In Pozdrav iz Ljubljane: mesto na starih razglednicah, edited by W. Lukan, J. Kajzer, and M. Krušič, 24–35. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985.
Melik, V. “Slovenska politika v Taaffejevi dobi.” In Slovenci 1848–1918. Razprave in članke, 521–31. Maribor: Založba Litera, 2002.
Ogrin, G. “Ljubljana pred in po potresu.” Kronika slovenskih mest, letn. 2, št. 1 (1935): 40–47.
Ogrin, G. “Ljubljana pred in po potresu.” Kronika slovenskih mest, letn. 2, št. 2 (1935):
130–33.
Orožen Adamič, M. “Earthquake threat in Ljubljana. Potresna ogroženost Ljubljane.” In Geografski zbornik, vol. 35, 46–112. Ljubljana: ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, 1995.
Ribarič, V. Potresi v Sloveniji: ob stoti obletnici velikega ljubljanskega potresa. Ljubljana: Slovenska matica, 1994.
Stanek, L. “Kako so si razlagali potres v Ljubljani leta 1895.” Kronika slovenskih mest, letn. 2, št. 1 (1935): 81–84.
Stanek, L. “Potres v Ljubljani l. 1895.” Kronika slovenskih mest, letn. 2, št. 1 (1935): 30–39.
Studen, A. “Strašen potres je pretresel ljubljanska zidovja. Ljubljanski potres pod drobnogledom radovednega novinarja.” Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, letn. 43, št. 1/2 (1995): 43–52.
Valenčič, V. “Gradbeni razvoj Ljubljane od dograditve južne železnice do potresa l. 1895.” Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, letn. 9, št. 2 (1961): 133–44.
Verdinek, A. “Ljubljanski potres v slovenskih literarnih delih.” Slavistična revija, letn. 53, št. 4 (2005): 569–81.
Vidrih, R. “Potresna dejavnost Slovenije.” In Aktualne teme v pregradnem inženirstvu – seizmika in velike pregrade: zbornik prispevkov. 5. posvetovanje SLOCOLD, edited by A. Kryžanovski, and A. Širca, 15–17. Ljubljana: Slovenski nacionalni komite za velike pregrade – SLOCOLD, 2004.
Vidrih, R., and M. Godec, “Ljubljanski potres leta 1895 in njegov vpliv na razvoj gradbeno-tehničnih predpisov.” UJMA: revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, št. 9 (1995): 231–37.
Keywords:
1895 earthquake in Ljubljana, Slovenes, Municipal Council of Ljubljana, Emperor of Austria-Hungary Franz Joseph I, Provincial President of Carniola Baron V.F. von Hein, Slovenian liberal politician I. Hribar, Župan of Ljubljana P. Grasselli
For citation:
Kirilina, L.A. “The 1895 Earthquake in Ljubljana: Catastrophe and Impetus for the Modernization of the City.” Historia Provinciae – the Journal of Regional History, vol. 7, no. 3 (2023): 810–69, https://doi.org/10.23859/2587-8344-2023-7-3-2

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)